Phản hồi của bạn

Cài địa chỉ kho Trung Quốc

1. Địa chỉ kho

收货人:username+阿蝶

收货地址:云南省 红河哈尼族彝族自治州 河口瑶族自治县 河口镇

username+北山跨境电商物流产业园-停车场内城宇仓库

手机:13888859559

2. Hướng dẫn cài địa chỉ kho 1688.com


Bước 1: Đăng nhập vào tk 1688


Click chuột phải dịch sang tiếng Việt


Bước 2: Chỉ vào " Bí danh của tôi" chọn "Trung tâm người mua"

Chọn mục "Quản lí địa chỉ giao hàng"

Chọn tiếp "新增收货地址" để tạo địa chỉ giao hàng mới

Điền thông tin địa chỉ ấn nút 确认