Phản hồi của bạn

Hướng dẫn tạo tài khoản và đặt hàng

Để cài đặt công cụ đặt hàng các bạn làm theo bước sau:

Bước 1:  Cài đặt công cụ đặt hàng, quý khách click vào link dưới đây để cài đặt  công cụ đặt hàng.

https://chrome.google.com/webstore/detail/c%C3%B4ng-c%E1%BB%A5-%C4%91%E1%BA%B7t-h%C3%A0ng-c%E1%BB%A7a-hce/kefcnneekklcjbngokpnbdldccboejid

Bước 2: Sau đó ấn vào " Thêm vào Chrome" hoặc Cốc Cốc cũng tương tự như vậy.

Bước 3: Nhấn vào nút đăng kí ở góc phải màn hình để đăng kí tài khoản.

https://hungcuongexpress.com/dang-ky

Nhập đầy đủ thông tin sau đó ấn vào nút đăng ký.

Bước 4: Mở link sản phẩm bạn muốn mua và thêm vào giỏ hàng của bạn

- Hướng dẫn tìm nguồn hàng: https://hungcuongexpress.com/chuyen-muc/huong-dan/huong-dan-tim-nguon-hang-tren-1688-taobao-tmall

Bước 5: Gửi đơn hàng.

Vào giỏ hàng của bạn sau đó chọn các sản phẩm muốn mua và gửi đơn hàng