Phản hồi của bạn

Bảng giá

Chi phí 1 đơn hàng bao gồm: 1+2+3+4+5

1 Tiền hàng: là giá hàng được được niêm yết trên websize Trung Quốc.

2 Phí ship Trung Quốc: là tiền ship từ nhà cung cấp tới kho Trung Quốc của Hùng Cường Express.

3 Phí đặt hàng:  áp dụng theo bảng dưới đây:

Giá trị đơn hàng Phần trăm phí
0-500.000đ 3%
500.000-5.000.000đ 2%
>5.000.000 1.5%

4 Phí vận chuyển Trung Quốc - Việt Nam: áp dụng theo bảng dưới đây:
         

Mức trọng lượng Hà Nội(1-2 Ngày) Sài Gòn(4-6 Ngày)
0-10kg 25.000đ/kg
10-30kg 20.000đ/kg
>30kg 17.000đ/kg
Quy đổi dài * rộng * cao/8000 dài * rộng * cao/6000

 15.000VNĐ/KG
         

Lưu ý:
- Nếu cân nặng thực> cân nặng quy đổi sẽ tính theo cân nặng thực
            - Nếu cân nặng quy đổi> cân nặng thực sẽ tính theo cân nặng quy đổi
            - Nếu khách hàng ở tỉnh liên hệ với chúng tôi để có phương án vận chuyển tối ưu nhất. 

5 Phí kiểm đếm  (tùy chọn có thể có hoặc không)
áp dụng theo bảng dưới đây:


Số lượng sản phẩm Phí kiểm đếm/ sp
>500 sp 1.000đ
101>500 sp 2.000đ
11-100 sp 3.000đ
3-10 sp 4.000đ
1-2 sp 5.000đ